Proszę o dokładne wypełnienie wszystkich pól.
Pola oznaczone gwiazdką [*] są wymagane.

Dane zamawiającego

 

Imię i nazwisko (pełna nazwa)*
ulica, nr domu/nr mieszk.*
kod, miejscowość *
NIP**
telefon
e-mail
   
   

Zamawiający zleca tłumaczenie:

 

z języka angielskiego na polski

 

i przekazuje materiały do tłumaczenia:

 

 

 

 

Szczegółowe i uzgodnione z wykonawcą warunki tłumaczenia:

 

tłumaczenie poświadczone

 

Termin realizacji zlecenia:

 

 

Inne uzgodnienia: